Corona

Onlangs zijn er weer verscherpte maatregelen afgekondigd om het coronavirus Covid-19 terug te dringen. Als Humanitas willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het terugdringen van het virus. We volgen daarin de lijn van de overheid.

Kort gezegd betekent het voor ons (vrijwilligers)werk dat we:

  • zoveel mogelijk vanuit huis werken 
  • zo min mogelijk reizen
  • een mondkapje dragen in publieke binnenruimtes (vanaf 13 jaar)
  • altijd de 1,5 meter afstand bewaren tot elkaar
  • alle fysieke bijeenkomsten met meer dan 2 personen annuleren en digitaal laten doorgaan indien mogelijk

En verder geldt natuurlijk nog steeds:

  • vermijd drukke plekken
  • blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • houd 1,5 meter afstand
  • was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog
Maar vooral ook, blijf zoeken naar de ruimte die er wel is. Met respect voor elkaars wensen en behoeften. Vrijwilliger, deelnemer, werknemer, we moeten ons allen senang voelen bij de activiteiten die we doen. Weeg goed af wat het beste recht doet aan een ieders belangen. 

Wil je meer over deze maatregelen lezen op de site van de Rijksoverheid, klik hier.  

Alternatieve manieren om met elkaar in contact te blijven

We hebben de afgelopen maanden heel veel creatieve manieren zien voorbijkomen waarin afdelingen en activiteiten er toch in slaagden hun deelnemers te bereiken. Op www.humanitas.nl/coronainitiatieven staan ze verzameld. Een aantal voorbeelden:

• Schrijf wat vaker een brief of pleeg wat vaker een telefoontje. Belcirkels zijn bij verschillende afdelingen uit de kast gehaald en met succes.
• Stuur een ansichtkaartje of zet een spel of maaltijd in de tuin om mensen te laten weten dat je aan hen denkt en er voor hen bent.
• Ga themawandelen op afstand. Ga op zoek naar bijvoorbeeld hetzelfde natuurverschijnsel of iets anders opvallends in de eigen omgeving. Na afloop breng je aan elkaar verslag uit , waardoor het toch een gedeelde herinnering wordt.
• Huiswerkbegeleiding en voorlezen kunnen goed digitaal.
• Organiseer een tekenwedstrijd of een springtouw-challenge.

Algemene maatregelen Humanitas Almere

Algemene maatregelen Humanitas Almere

Al onze projecten gaan door en we blijven deelnemers ondersteunen. Het advies is en blijft: beperk reisbewegingen en fysiek contact zoveel als mogelijk. Bijeenkomsten met meerdere personen worden geannuleerd.

Lees verder

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers

Beperk de fysieke contacten en reisbewegingen zo veel als mogelijk. Er zijn gevallen waarbij het niet mogelijk is om online of buiten af te spreken, maar waar de urgentie wel hoog is. Ga je dus (na overleg met je projectcoördinator) toch op huisbezoek, houd je dan aan de volgende voorwaarden:

Lees verder

Humanitas is een landelijke vereniging met 80 lokale afdelingen. Zo'n 25.000 vrijwilligers helpen jaarlijks ruim 65.000 medeburgers. In Almere zijn al meer dan 800 Almeerders vrijwilliger bij Humanitas.

© Humanitas Almere