Over ons

Humanitas Almere is een professionele vrijwilligersorganisatie. Belangrijke waarden in ons werk zijn: regie over je eigen leven, samenleven op basis van gelijkwaardigheid, inspelen op wat er leeft in de maatschappij en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander. We zijn er voor alle Almeerders, ongeacht hun levensovertuiging, leeftijd en cultuur.

Binnen onze Almeerse afdeling zijn ruim 800 vrijwilligers actief. Dankzij hen kunnen we vele activiteiten aanbieden voor kinderen, jongeren en volwassenen.  

Hoe doen we dat?

Humanitas heeft een kleine vaste staf van beroepskrachten die werken vanuit het hoofdkantoor in Almere Stad. We zijn een vereniging, dus het bestuur en de ledenraad bepalen de koers. Maar het echte werk wordt gedaan door de ruim 800 vrijwilligers in Almere. Die zijn er in drie vormen. De meesten zijn uitvoerende vrijwilligers. Zij zijn het die de stadsgenoten ondersteunen. Zij worden op hun beurt ondersteund door ondersteunende vrijwilligers. Zij begeleiden een groepje uitvoerende vrijwilligers en vormen de verbindende schakel tussen vrijwilligers, deelnemers en organisatie. De derde vrijwilliger is bestuurlijk. Die zit wat meer op afstand, denkt over de toekomst, maakt plannen en heeft contact met de stad en haar gemeente op bestuurlijk vlak. Welke rol een Humanitas Almeerder ook heeft, hij/zij is onderdeel van de lokale én de landelijke Humanitas 'familie'. Mensen die wat over hebben voor andere mensen.

En wie betaalt dat allemaal?

Onze hulp kost niks voor onze deelnemers. De vrijwilligers verlangen geen vergoeding. Maar soms moeten ze kosten maken en die worden vergoed. Ook de beroepskrachten worden betaald en natuurlijk zijn er organisatiekosten. Waar komt het geld vandaan? De gemeente Almere is de grootste subsidieverstrekker van Humanitas Almere. Ook ontvangen we binnen de diverse (nieuwe) programma's steun van diverse grote en kleine fondsen. Bijvoorbeeld het Oranje Fonds en het VSB-fonds. 

Daarnaast hebben we partners die onze landelijke organisatie duurzaam steunen. Zo krijgen we sinds 2008 een forse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Ook worden we gesteund door de VriendenLoterij. En dan zijn er nog de talloze bedrijven en vermogensfondsen die ons helpen, zoals de Rabobank Foundation, het Oranje Fonds, VSB Fonds en het Kansfonds. Maar we zijn ook afhankelijk van inkomsten van lidmaatschappen en schenkingen. Veel mensen bijvoorbeeld, laten na hun dood een legaat na aan Humanitas.

Waarom is Humanitas er?

Sowieso omdat we nodig zijn. Op landelijke schaal helpen we tienduizenden medeburgers. Samen hebben we een nuttige en betekenisvolle rol. En dat begon 75 jaar geleden op een bovenkamertje. De bedenkers en oprichters waren de drie sociaaldemocraten: Joris in 't Veld, Piet Faber en Jo Boetje. Maatschappelijke hulpverlening voor 'buitenkerkelijken' - in het verzuilde Nederland van na de Tweede Wereldoorlog bestond het eenvoudigweg niet. De oprichting van Humanitas bracht daarin verandering. Het initiatief vond weerklank in de maatschappij en is dat altijd blijven doen. Door onze sterke banden met de maatschappij is Humanitas is altijd nauw betrokken gebleven en blijvend geëvolueerd. We zijn een moderne, bij deze tijd passende vereniging die haar waarden op alle manieren naleeft. En dat is iets om trots op te zijn. Maar in gepaste bescheidenheid. Want ook dát hoort bij ons. 

Humanitas is een landelijke vereniging met 80 lokale afdelingen. Zo'n 25.000 vrijwilligers helpen jaarlijks ruim 65.000 medeburgers. In Almere zijn al meer dan 800 Almeerders vrijwilliger bij Humanitas.

© Humanitas Almere